پایگاه مقاومت بسیج محمد رضا واشقانی فراهانی
 
پنجشنبه 31 خرداد 1397 -

رای به سایت :
209
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج محمد رضا واشقانی فراهانی

توضيحات:  از جمله فعالیت های پایگاه شناسایی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت وکمک به آنها و تامین داروی بعضی بیماران اشتغال زایی و.. می باشد .