تاریخ : پنجشنبه 21 تير 07:11
کد خبر : 701913
سرویس خبری : عکس خبری
 

سخنان رهبری

سخنان رهبری

حقیقت شهید حقیقت عظیمی است.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید فرهاد شادالویی  حوزه 180 متقین  ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی ،رهبر انقلاب:
هر یک از این ستارگان درخشان، می توانند عالمی را روشن کنند. بنابراین حقیقت شهید حقیقت عظیمی است.
اگر این حقیقت به وسیله کسانی که امروز در قبال شهیدان مسئولیت دارند، زنده بماند حفظ و تقدیس گردد و بزرگ نگاشته شود همیشه تاریخ آینده ما از این ایثار و بزرگی که آنان کردند #بهره خواهد برد.۷۶/۲/۱۷سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ