پایگاه مقاومت بسیج شهید فرهاد شادالویی
 
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
218
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج شهید فرهاد شادالویی

توضيحات:   پایگاه مقاومت بسیج شهید فرهاد شادالویی که در محله تسلیحات ، واقع شده، با توجه به وجود مدارس مختلف در کنار خود، رویکردخود را در تعامل با دانش آموزان دختر قرار داده است.