پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر فرزعلیان
 
دوشنبه 29 آبان 1396 -

رای به سایت :
23
محبوب

آش نذری
آش نذری
    تاریخ› شنبه 27 آبان 1396 - 14:19

نذری

ختم قران
ختم قران
    تاریخ› شنبه 27 آبان 1396 - 14:08

ختم قران هفتگی

کلاس نهج البلاغه
کلاس نهج البلاغه
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 1396 - 10:51

برگزاری کلاس نهج البلاغه

آموزش تجوید
آموزش تجوید
    تاریخ› چهارشنبه 10 آبان 1396 - 10:01

کلاس آموزش تجوید

برگزاری نماز
شب های احیا
برگزاری نماز
    تاریخ› یکشنبه 28 خرداد 1396 - 12:15

نماز قضا به جماعت

اردوی زیارتی
اردوی زیارتی
    تاریخ› چهارشنبه 24 تير 1394 - 12:10

به گزارش خبرنگار قسم اردوی زیارتی به امامزاده پنج تن برگزارشد.

مراسم احیاء شبهای قدر
مراسم احیاء شبهای قدر
    تاریخ› چهارشنبه 24 تير 1394 - 12:04

به گزارش خبرنگار قسم مراسم احیاء شب 21 ماه رمضان در مسجدانصارالحسین

RSS