پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر فرزعلیان
 
پنجشنبه 30 شهريور 1396 -

رای به سایت :
17
محبوب

برگزاری نماز
شب های احیا
برگزاری نماز
    تاریخ› یکشنبه 28 خرداد 1396 - 12:15

نماز قضا به جماعت

اردوی زیارتی
اردوی زیارتی
    تاریخ› چهارشنبه 24 تير 1394 - 12:10

به گزارش خبرنگار قسم اردوی زیارتی به امامزاده پنج تن برگزارشد.

مراسم احیاء شبهای قدر
مراسم احیاء شبهای قدر
    تاریخ› چهارشنبه 24 تير 1394 - 12:04

به گزارش خبرنگار قسم مراسم احیاء شب 21 ماه رمضان در مسجدانصارالحسین

RSS