پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر فرزعلیان
 
جمعه 01 بهمن 1395 -

رای به سایت :
12
محبوب
اخبار پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر فرزعلیان
توضيحات : این پایگاه از بدو تأسیس، محل اعزام داوطلبین شهادت بوده و عاشقان جهاد فی سبیل ا... ، از این پایگاه به جبهه های حق علیه باطل می شتافتند.
معرفی پایگاه
  • بسیج سازندگی برای حمایت از کودکان بی...

  • شرکت در راهپیمایی

  • ویزیت رایگان

چندرسانه ای
اخبار صالحین
پذیرایی از زوارهای امامزاده صالح پایگاه فرزعلیان
پذیرایی از زوارهای امامزاده صالح پایگاه فرزعلیان توسط امام
گلریزان حضرت قاسم هیئت جوانان
گلریزان حضرت قاسم هیئت جوانان انصار الحسن به مناسبت شهادت
گذشته
دیدار از خانواده ی شهدا دیدار از خانواده ی شهدا
دیدار از خانواده ی شهدابرگزارشد.
بسیج سازندگی برای حمایت از کودکان بی سرپرست با کمیته امدادهمکاری دارد بسیج سازندگی برای حمایت از کودکان بی...
طی هماهنگی بسیج سازندگی برای حمایت از کودکان بی...
پذیرایی از زوارهای امامزاده صالح پایگاه فرزعلیان پذیرایی از زوارهای امامزاده صالح...
پذیرایی از زوارهای امامزاده صالح پایگاه...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه