تاریخ : سه شنبه 23 آبان 21:47
کد خبر : 597223
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

پیاده روی اربعین

پیاده روی اربعین

هجدهم إبان ماه ٩٦ بسیحیان پایگاه شهید کیانی در پیاده روی اربعین از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی شرکت کردند .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امیر مسعود کیانی  حوزه 184 مائده  ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی ،هجدهم إبان ماه ٩٦ بسیحیان پایگاه شهید کیانی در پیاده روی اربعین از میدان  امام حسین (ع) تا حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی شرکت کردند . 

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ