پایگاه مقاومت بسیج شهید تراز الله آزاد
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
170
محبوب

تلف کردن زمان کافی است
#گفت_شد_8
تلف کردن زمان کافی است
    تاریخ› سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 18:38

فرمایشات رهبر در خصوص اعتماد نکردن به کشور آمریکا از روز اول تا به امروز

RSS