پایگاه مقاومت بسیج شهید علیرضا کلاته
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
81
محبوب
معرفی پایگاه : شهید کلاته

توضيحات:  پایگاه شهید کلاته واقع در خیبان شهید حیدری از پایگاه های تابعه حوزه 198 انسیه می باشد.
<p> پایگاه شهید کلاته واقع در خیبان شهید حیدری از پایگاه های تابعه حوزه 198 انسیه می باشد.</p>