پایگاه مقاومت بسیج شهید احمد مظفری
 
دوشنبه 02 مهر 1397 -

رای به سایت :
1487
محبوب

مسابقه ی جنگ نرم
مسابقه ی جنگ نرم
    تاریخ› یکشنبه 25 مرداد 1394 - 04:30

مسابقه ی طراحی پوستر و کاریکاتر (با موضوع رسانه های اجتماعی در قالب جنگ نرم)

RSS