پایگاه مقاومت بسیج شهید احمد مظفری
 
سه شنبه 03 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
1528
محبوب

مسابقه ی جنگ نرم
مسابقه ی جنگ نرم
    تاریخ› یکشنبه 25 مرداد 1394 - 09:00

مسابقه ی طراحی پوستر و کاریکاتر (با موضوع رسانه های اجتماعی در قالب جنگ نرم)

RSS