تاریخ : سه شنبه 27 مهر 00:39
کد خبر : 336858
سرویس خبری : عکس خبری
 

قفسه بندی انبار مسجد

مسجد صاحب الزمان (عج)

قفسه بندی انبار مسجد

تکمیل شدن قفسه بندی انبار مسجد

به نام حق

تکمیل شدن قفسه بندی انبار مسجد توسط جمعی از بسیجیان و کمک های مالی هیئت امنا مسجد 

در پناه حق

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ