پایگاه مقاومت بسیج شهیدان پور قدیری
 
چهارشنبه 23 آبان 1397 -

رای به سایت :
42
محبوب

آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم
آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم
    تاریخ› یکشنبه 21 آذر 1395 - 03:03

باهمت وتلاش معاونت تربیت آموزش پایگاه شهیدان پورقدیری آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم درپایگاه برگزار گردید.

RSS