قسم | فرهنگی
   
پایگاه مقاومت بسیج شهیدان پور قدیری
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
41
محبوب

آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم
آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم
    تاریخ› شنبه 20 آذر 1395 - 23:33

باهمت وتلاش معاونت تربیت آموزش پایگاه شهیدان پورقدیری آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم درپایگاه برگزار گردید.

RSS