پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمان ولیان
 
دوشنبه 20 آذر 1396 -

رای به سایت :
15
محبوب
چرا در آخرالزمان برخی خوبان مثل خوارج می‌شوند؟
چرا در آخرالزمان برخی خوبان مثل خوارج می‌شوند؟

چرا در آخرالزمان، خوب‌ها بد می‌شوند؟ چون این خوب‌ها متکبرند

1395/09/23 21:35