پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمان ولیان
 
پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
16
محبوب
خواص و اعجاز خواندن آیه الکرسی
خواص و اعجاز خواندن آیه الکرسی

یه الکرسی یکی از آیات قرآن است که در عظمت آن بسیار نگاشته اند

1395/09/23 21:31