پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمان ولیان
 
سه شنبه 02 خرداد 1396 -

رای به سایت :
10
محبوب
خواص و اعجاز خواندن آیه الکرسی
خواص و اعجاز خواندن آیه الکرسی

یه الکرسی یکی از آیات قرآن است که در عظمت آن بسیار نگاشته اند

1395/09/23 21:31