تاریخ : چهارشنبه 22 دي 17:31
کد خبر : 382538
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

دیدار از خانواده شهید میثم شفیق

دیدار از خانواده شهید میثم شفیق

مراسم دیدار از خانواده شهید میثم شفیق انجام گرفت

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمان ولیان  حوزه 183 شهید چمران  ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی ، در انتهای جلسه عمومی این پایگاه، دیدار از خانواده شهید میثم شفیق با حضور بسیجیان انجام شد. شهید میثم شفیق، عضو گردان تخریب لشکر ۲۷ حضرت رسول(ص) بود که در محور عملیاتی فاو در عملیاتی تخریبی در سن ۱۷ سالگی به شهادت رسید.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ