تاریخ : چهارشنبه 15 دي 17:20
کد خبر : 378549
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

دیدار با خانواده شهید محسن عرب پور

دیدار با خانواده شهید محسن عرب پور

اگر می خواهید کارتان برکت پیدا کند، به خانواده شهدا سر بزنید.(شهید مصطفی صدرزاده)

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمان ولیان  حوزه 183 شهید چمران  ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی ، در انتهای جلسه عمومی این پایگاه، دیدار از خانواده بزرگوار شهید مفقود الاثر محسن عرب پور صورت پذیرفت.

دیدار اعضای بسیج

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ