پایگاه مقاومت بسیج شهید سعید بهروزی
 
پنجشنبه 30 دي 1395 -

رای به سایت :
4
محبوب
اخبار پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج شهید سعید بهروزی
توضيحات : لبیک یا حسین ...کلنا عباسک یا زینب...
معرفی پایگاه
  • تحویل حکم اعضای شورا

  • مراسم شامگاه شهید بهروزی

  • آمریکا فهمید ایران قدرت اول منطقه...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
شامگاه
شامگاه هفتگی پایگاه شهید بهروزی در روز چهارشنبه مورخ
شامگاه هفتگی
برگزاری شامگاه هفتگی
گرامیداشت حماسه 9دی
گرامیداشت حماسه نهم دی با حضور نمازگزاران وبسیجیان پایگاه
گذشته
شامگاه شامگاه
شامگاه هفتگی پایگاه شهید بهروزی در روز چهارشنبه...
شامگاه هفتگی شامگاه هفتگی
برگزاری شامگاه هفتگی
گرامیداشت حماسه 9دی گرامیداشت حماسه 9دی
گرامیداشت حماسه نهم دی با حضور نمازگزاران...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه