پایگاه مقاومت بسیج شهید حسین فهمیده
 
چهارشنبه 04 بهمن 1396 -

رای به سایت :
69
محبوب
پایگاه مقاومت بسیج شهید حسین فهمیده
توضيحات : لبیک یا حسین ...کلنا عباسک یا زینب...
معرفی پایگاه
  • #دروغ_نیوز #جاعل_نیوز #جعل_نامه

  • شامگاه پایگاه بسیج شهید محمد حسین...

  • جلسه اعضای شورا با حضور فرماندهی

  • جلسه اعضاءشوراء پایگاه با حضور فرماندهی

  • شامگاه پایگاه شهید محمد حسین فهمیده

چندرسانه ای
اخبار صالحین
برنامه کلاسهای حلقه صالحین پایگاه شهید فهمیده تابستان 1395
برنامه کلاسهای حلقه صالحین پایگاه شهید فهمیده مسجد امام رضا
عکسهای بازدید از بیت شهیدان برادران صادقی شنبه 21 شهریور 94 در غالب طرح صالحین (بسیج
عکسهای بازدید از بیت شهیدان برادران صادقی شنبه 21 شهریور 94
گذشته
#دروغ_نیوز #جاعل_نیوز #جعل_نامه #دروغ_نیوز #جاعل_نیوز #جعل_نامه
#دروغ_نیوز #جاعل_نیوز #جعل_نامه #سپاه_تهران
شامگاه پایگاه بسیج شهید محمد حسین فهمیده شامگاه پایگاه بسیج شهید محمد حسین...
شامگاه پایگاه بسیج شهید محمد حسین فهمیده
جلسه اعضای شورا با حضور فرماندهی جلسه اعضای شورا با حضور فرماندهی
جلسه اعضای شورا با حضور فرماندهی
حال و آینده
فعالیت های پایگاه