قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید اسماعیل افشاری
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
37
محبوب

اسماعیل افشاری

تاریخ شهادت:  
محل شهادت: