رای به سایت :
41
محبوب
حوزه 183 شهید چمران
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
سه شنبه 02 خرداد 1396 -

دلایل نشستن حلقه‌ای در طرح صالحین
دلایل نشستن حلقه‌ای در طرح صالحین
    تاریخ› یکشنبه 21 آذر 1395 - 02:51

پیشینه تاریخی اجرای شجره طیبه صالحین، یا همان تشکیل حلقه‌های تربیتی معرفتی در مسجدبرگزارمی شود

RSS