رای به سایت :
32
محبوب
حوزه 183 شهید چمران
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
جمعه 06 اسفند 1395 -

دلایل نشستن حلقه‌ای در طرح صالحین
دلایل نشستن حلقه‌ای در طرح صالحین
    تاریخ› یکشنبه 21 آذر 1395 - 02:51

پیشینه تاریخی اجرای شجره طیبه صالحین، یا همان تشکیل حلقه‌های تربیتی معرفتی در مسجدبرگزارمی شود

RSS