رای به سایت :
263
محبوب
حوزه 181 شهید باکری
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
سه شنبه 03 بهمن 1396 -
اطعام عزیزان کم بضاعت توسط جهادگران زینبیون حوزه 181
اطعام عزیزان کم بضاعت توسط جهادگران زینبیون حوزه 181

به همت جهادگران زینبیون حوزه مقاومت 181 شهید مهدی باکری، بین عزیزان کم بضاعت و کارتن خواب، غذا توزیع گردید.
calendar
تاریخ : 1396/10/22 - 00:48
2
محبوب  
رای به خبر :