رای به سایت :
267
محبوب
حوزه 181 شهید باکری
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
جمعه 27 مهر 1397 -

اولین نشست بصیرتی به همت قرارگاه جهادی زینبیون و قرارگاه فرهنگی-جهادی حوزه 181 و 182
اولین نشست بصیرتی به همت قرارگاه جهادی زینبیون و قرارگاه فرهنگی-جهادی حوزه 181 و 182

به همت قرارگاه جهادی زینبیون و قرارگاه فرهنگی-جهادی 181 شهید باکری(بسیج برادران) و 182 فدک(بسیج خواهران)، اولین نشست بصیرتی با موضوع جریان شناسی فتنه در روز شنبه 23 دی ماه 1396 در مسجد جامع نارمک برگزار گردید.

حوزه 181 شهید باکری 1396/10/24
فراخوان مشترک بسیجیان
فراخوان مشترک بسیجیان

نشست بصیرتی خاکریز بصیرت با محوریت جریان شناسی فتنه، شنبه مورخ 23 دی ماه 1396 در مسجد جامع نارمک برگزار می گردد

حوزه 181 شهید باکری 1396/10/23