رای به سایت :
267
محبوب
حوزه 181 شهید باکری
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
جمعه 27 مهر 1397 -

برگزاری جلسه قرارگاه جهادی-فرهنگی حوزه های 181 و 182
برگزاری جلسه قرارگاه جهادی-فرهنگی حوزه های 181 و 182

جلسه قرارگاه جهادی - فرهنگی حوزه 181 شهید مهدی باکری (بسیج برادران) و حوزه 182 فدک (بسیج خواهران) در روز دوشنبه مورخ 25 دی ماه 1396 برگزار گردید.

حوزه 181 شهید باکری 1396/10/26
جلسه مشترک قرارگاه فرهنگی-جهادی حوزه 181 و 182
جلسه مشترک قرارگاه فرهنگی-جهادی حوزه 181 و 182

جلسه مشترک قرارگاه فرهنگی-جهادی حوزه 181 شهید مهدی باکری و حوزه 182 فدک روز دوشنبه مورخ 25 دی ماه برگزار خواهد شد.

حوزه 181 شهید باکری 1396/10/25
اولین جلسه مشترک فرماندهان ، شورای حوزه 181 و پایگاه های مقاومت بسیج
اولین جلسه مشترک فرماندهان ، شورای حوزه 181 و پایگاه های مقاومت بسیج

اولین جلسه مشترک فرماندهان ، شورای حوزه مقاومت بسیج 181 و پایگاه های مقاومت بسیج در مسجد الحسین (ع) برگزار گردید

حوزه 181 شهید باکری 1394/06/06
جلسه ی مشترک با فرماندهی محترم ناحیه ی مقاومت بسیج شهید بهشتی
جلسه ی مشترک با فرماندهی محترم ناحیه ی مقاومت بسیج شهید بهشتی

در مورخ 1394/4/7 روز یکشنبه در ساعت 19 جلسه ی مشترک شوراءحوزه و فرماندهان محترم پایگاه حوزه مقاومت بسیج 181 شهید مهدی باکری به همراه فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی

حوزه 181 شهید باکری 1394/04/14