رای به سایت :
2807
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
جمعه 30 شهريور 1397 -
زینبیون: توزیع غذای نذری توسط برادران جهادی پایگاه شهید محمدعلی الیاسی حوزه ۱۸۱
زینبیون: توزیع غذای نذری توسط برادران جهادی پایگاه شهید محمدعلی الیاسی حوزه ۱۸۱

توزیع غذای نذری توسط برادران جهادی پایگاه شهید محمدعلی الیاسی حوزه ۱۸۱ با همکاری اهالی روستای کبیر آباد در روز عید غدیر با هماهنگی جبهه جهادی منتظران خورشید و بانی ناهار روز عید
calendar
تاریخ : 1397/06/11 - 14:11
1
محبوب  
رای به خبر :