رای به سایت :
2826
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
چهارشنبه 23 آبان 1397 -
زینبیون: تهیه و بسته بندی نوشت افزار برای خانواده های بی بضاعت منطقه
زینبیون: تهیه و بسته بندی نوشت افزار برای خانواده های بی بضاعت منطقه

به همت جهادگران زینبیون پایگاه شهید صالحی حوزه 181 شهید مهدی باکری،تهیه و بسته بندی کردن نوشت افزار برای خانواده های بی بضاعت به مناسبت فرارسیدن فصل مدارس انجام گردید.
calendar
تاریخ : 1397/06/07 - 19:05
1
محبوب  
رای به خبر :