رای به سایت :
2826
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
چهارشنبه 23 آبان 1397 -
زینبیون: تقسیم گوشت قربانی بین نیازمندان منطقه
زینبیون: تقسیم گوشت قربانی بین نیازمندان منطقه

به همت زینبیون در عید قربان تعداد ۲ گوسفند قربانی و بین نیازمندان منطقه تقسیم شد
calendar
تاریخ : 1397/06/01 - 19:52
1
محبوب  
رای به خبر :