رای به سایت :
2826
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
چهارشنبه 23 آبان 1397 -
زینبیون: تهیه و توزیع سبد کالا برای خانواده های کم بضاعت منطقه
زینبیون: تهیه و توزیع سبد کالا برای خانواده های کم بضاعت منطقه

به همت زینبیون در عید قربان تعداد ۲۸ سبد کالا آماده و بین نیازمندان منطقه توزیع ش
calendar
تاریخ : 1397/06/01 - 19:48
1
محبوب  
رای به خبر :