رای به سایت :
2826
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
چهارشنبه 23 آبان 1397 -
زینبیون: فراخوان جهت قربانی گوسفند به مناسبت عید قربان
زینبیون: فراخوان جهت قربانی گوسفند به مناسبت عید قربان

جهادگران و اهالی خیر که مایلند در عید قربان گوسفند قربانی و به دست نیازمندان برسانند به قرارگاه جهادی زینبیون اطلاع رسانی نمایند.
calendar
تاریخ : 1397/05/30 - 12:03
1
محبوب  
رای به خبر :