رای به سایت :
2818
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
جمعه 27 مهر 1397 -
زینبیون: تقسیم گوشت قربانی بین نیازمندان منطقه
زینبیون: تقسیم گوشت قربانی بین نیازمندان منطقه

به همت جهادگران زینبیون، در ۱۴ مرداد یک رأس گوسفند قربانی و بین نیازمندان منطقه توزیع شد.
calendar
تاریخ : 1397/05/15 - 17:51
1
محبوب  
رای به خبر :