رای به سایت :
2828
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
یکشنبه 27 آبان 1397 -
زینبیون: تقسیم گوشت قربانی بین نیازمندان منطقه
زینبیون: تقسیم گوشت قربانی بین نیازمندان منطقه

به همت زینبیون در سه شنبه 5 تیر 2 عدد گوسفند قربانی و بین نیازمندان منطقه تقسیم شد.
calendar
تاریخ : 1397/04/05 - 17:58
2
محبوب  
رای به خبر :