رای به سایت :
2818
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
شنبه 28 مهر 1397 -
روز پاسدارای انقلاب اسلامی
پوستر/

روز پاسدارای انقلاب اسلامی

پاسداران آگاهانه انتخاب می کنند شجاعانه می جنگند غریبانه زندگی می کنند مظلومانه شهید می شوند و بی شرمانه توهین می شوند (شهید بهشتی)
calendar
تاریخ : 1397/02/02 - 15:21
0
محبوب  
رای به خبر :